Přeskočit navigaci

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce. Zpráva ze šetření absolventů škol.

Trhlíková, J.

Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2013

Studie analyzuje a hodnotí uplatnění kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce v ČR v období po nástupu ekonomické krize. Je založena na šetření absolventů středních škol, kteří ukončili studium v r. 2008/09, přičemž dotazováni byli s odstupem 3 let po absolvování. Cílem studie je zmapování aktuální situace v míře využívání kvalifikace získané na středních školách na trhu práce, včetně potřeby jejího doplnění na základě vyjádření a zkušeností absolventů středních škol s uplatněním na trhu práce, a dále i porovnání míry využití kvalifikace a nesouladu z hlediska úrovně vzdělání a oborového zaměření. Míra využití kvalifikace je sledována z hlediska tří aspektů - uplatnění absolventů ve vystudovaném oboru, uplatnění kvalifikace ve vztahu k úrovni vzdělání, které je požadováno na dané pracovní pozici, a zhodnocení jednotlivých kompetencí získaných v průběhu studia na střední škole v prvním zaměstnání. Publikace je rozčleněna do sedmi hlavních kapitol a kromě celkového pohledu na uvedená témata přináší i detailnější analýzy z hlediska kategorií vzdělání a skupin oborů.

pdf F-9.0.74_Vyuziti_kvalifikace_absolventu_strednich_skol_na_trhu_prace.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět