Přeskočit navigaci

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012

Burdová J. – Drahoňovská P. – Eliášková I. – Chamoutová D. – Koucký J. – Lepič M. – Šťastnová P. – Trhlíková J. – Úlovcová H. – Vojtěch J. – Tillner J.

Praha: NÚV, 2013. 88 stran. ISBN 978-80-87652-99-2.

Publikace vychází každoročně v rámci projektu VIP Kariéra II – KP a přináší výsledky výzkumu z oblasti kariérového poradenství a uplatnění absolventů škol na trhu práce, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2012. Kapitoly přibližují informace k jednotlivým fázím kariérové volby, od zjišťování potřeb trhu práce a perspektivy oborů a profesí až po osobní zájmy a schopnosti, které mohou žáka ovlivnit v  jeho kariérovém rozhodování.

Publikace tedy obsahuje přehled rozmanitých informací od oborové struktury žáků přijatých do středních a vyšších odborných škol až po informace o nezaměstnanosti absolventů škol a analýzy kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR i v EU. Velký prostor je věnován také otázce volby budoucí vzdělávací a profesní dráhy u žáků základních a středních škol, problematice předčasných odchodů ze vzdělávání z pohledu odborníků a práci kariérových poradců jak na školách, tak na Úřadu práce. Publikace obsahuje také krátký návod, jak hledat potřebné informace v systému www.infoabsolvent.cz. Nabízí tedy kompaktní přehled informací, které jsou považovány za důležité pro volbu kariéry, povolání nebo další studijní dráhy.

pdf F-9.0.76_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2012.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět