Přeskočit navigaci

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru - 2013

Mgr. Doležalová G., Ing. Vojtěch J.

Praha : NÚV, 2013. 41 stran.

Publikace byla zpracovaná v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Přináší výsledky dotazníkového šetření zjišťujícího názory a potřeby zaměstnavatelů působících v sekudárním (průmyslovém) sektoru, tzn. v oblasti zpracovatelského průmyslu, ve stavebnictví, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a v oblasti zásobování vodou. Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

pdf F-9.0.79_Potreby_zamestnavatelu_a_pripravenost_absolventu_skol__setreni_v_sekundarnim_sektoru.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět