Přeskočit navigaci

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami

PhDr. Jana Vongreyová

Praha : NÚV, 2013. 14 stran.

Publikace přináší výsledky dílčí části dotazníkového šetření o vzdělávání zaměstnanců v podnicích (CVTS 4), které Národnímu ústavu pro vzdělávání poskytl Český statistický úřad. Předmětem šetření ČSÚ, které mělo pro členské země EU opakovaně povinný charakter, byly ekonomické subjekty téměř všech odvětví ekonomiky s výjimkou zemědělství, lesnictví a rybářství, veřejné správy a obrany, vzdělávání, zdravotní a sociální péče. Předmětem předkládané zprávy je tzv. národní otázka, sledující míru spolupráce podniků se školami. Pozornost této části šetření je věnována spolupráci škol a podniků při určování obsahu odborného vzdělávání, při zajišťování odborné praxe / odborného výcviku pro žáky a studenty a také účasti odborníků z podniku na školách ve formě pravidelné výuky a  podílu škol na dalším odborném vzdělávání zaměstnanců podniku.

pdf F-9.0.80_Spoluprace_podniku_se_strednimi_skolami,_vyssimi_odbornymi_a_vysokymi_skolami.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět