Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2013

Burdová, Jeny – Vojtěch, Jiří.

Praha, NÚV 2013, 62 stran.

Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů z konce dubna 2013, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2012).   

Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Po roční přestávce je publikace doplněna také o údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni. 

Publikace byla financována z rozpočtu projektu VIP Kariéra II – KP v podmínkách kurikulární reformy.

pdf F-9.0.82_Nezamestnanost_absolventu_skol_se_strednim_a_vyssim_odbornym_vzdelanim__2013.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět