Přeskočit navigaci

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol. Zpráva ze šetření zaměstnavatelů vybraných technických oborů - 2013

Doležalová, G. – Vojtěch, J.

NÚV, Praha 2013, 44 stran.

Studie je věnována problematice uplatnění absolventů škol na trhu práce a přijímání nových zaměstnanců, a to z pohledu zaměstnavatelů působících v technických odvětvích. V rámci jednotlivých kapitol publikace jsou analyzovány názory a postoje zaměstnavatelských subjektů, získané prostřednictvím internetového dotazníkového šetření. Předmětem analýz jsou nejenom postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol včetně identifikování kritérií ovlivňujících rozhodování o jejich přijetí či nepřijetí. Pozornost je věnována rovněž poptávce po profesích či oborech vzdělání na trhu práce, potřebným a vyžadovaným kompetencím pracovníků a v neposlední řadě i problematice vztahu zaměstnavatelů ke školskému systému.

pdf F-9.0.84_Postoje_zamestnavatelu_k_zamestnavani_absolventu_skol._Zprava_ze_setreni_zamestnavatelu_vyb.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět