Přeskočit navigaci

Přechod absolventů SŠ do terciárního vzdělávání - 2014

KUCHAŘ Pavel, KLEŇHA David, VOJTĚCH Jiří

Praha: NÚV, 2014. 75 stran.

Studie “Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání“ zpracovaná v rámci projektu VIP Kariéra II – KP mapuje další studijní volbu absolventů středních škol v členění podle jednotlivých kategorií vzdělání (gymnázií, lyceí, maturitních oborů, maturitních oborů se začleněným odborným výcvikem i oborů nástaveb) a dále i v členění podle oborových skupin. Poskytuje komplexní pohled nejen na úspěšnost absolventů při přijetí do terciárního vzdělávání, ale i na směr jejich pokračování ve vzdělávání z pohledu vazeb získaného středního vzdělání a pokračujícího terciárního rovněž v členění na skupiny oborů. Vedle toho poskytuje i přehled o počtech a podílech absolventů, kteří vstupují přímo na trh práce.

V závěru publikace je uvedena přílohová část se souborem tabulek a grafů, v nichž jsou podrobně a přehledně shrnuty údaje o počtech uchazečů o studium, počtech uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, počtech přijatých a další, a to i z hlediska vývoje v posledních čtyřech letech.

pdf F-9.0.88_Prechod_absolventu_SS_do_terciarniho_vzdelavani__2014.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět