Přeskočit navigaci

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 - 2013

Bc. Martin Úlovec

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2014. 45 stran.

Studie je věnována komparaci výsledků série dotazníkových šetření, zaměřených na zjišťování potřeb zaměstnavatelů a připravenosti absolventů škol a uskutečněných v letech 2004 – 2007 a 2013. V rámci jednotlivých kapitol publikace jsou srovnávány a dále analyzovány názory a postoje prezentované dotazovanými zaměstnavatelskými subjekty. Předmětem zkoumání jsou nejenom potřebné a vyžadované kompetence pracovníků či poptávka po profesích a oborech vzdělání na trhu práce, ale také postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol včetně identifikování kritérií ovlivňujících rozhodování o jejich přijetí či nepřijetí. Hlavní aplikovanou metodou je komparační analýza, doplněná dalšími metodickými postupy.

pdf F-9.0.93_Potreby_zamestnavatelu_a_pripravenost_absolventu_skol__srovnani_2004__2013.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět