Přeskočit navigaci

Přechod absolventů středních škol na trh práce - vybrané skupiny maturitních a učebních oborů

Ing. Jana Trhlíková

Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2014. 59 stran.

Studie analyzuje a hodnotí názory absolventů středních škol na připravenost a uplatnění na trhu práce v ČR. Vychází ze šetření absolventů středních škol, kteří ukončili studium v roce 2012, přičemž dotazováni byli s odstupem 3 let po absolvování. Výsledky přinášejí pohled na situaci absolventů založený na osobních studijních i pracovních zkušenostech a hodnocení získaného vzdělání, a to ve dvou časových bodech – bezprostředně po ukončení studia a tři roky od ukončení střední školy. Zaměřuje se zejména na hodnocení úspěšnosti vstupu absolventů na trh práce podle vybraných skupin učebních i maturitních oborů a jejich porovnání. Kromě toho je analyzována motivace žáků k volbě školy a kategorie vzdělání, faktory ovlivňující volbu střední školy a oboru a hodnocení získaného vzdělání. Publikace přináší i zpracování problematiky formou profilů jednotlivých skupin oborů.

pdf F-9.0.96_Prechod_absolventu_strednich_skol_na_trh_prace__vybrane_skupiny_maturitnich_a_ucebnich_obor.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět