Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

ÚLOVEC, M. - VOJTĚCH, J.

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2014. 56 stran.

Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2014, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2013). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace dále obsahuje údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je doplněna rovněž o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou nezaměstnaností na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2013.

Publikace byla financována z ESF a rozpočtu ČR v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy.

pdf F-9.0.97_Nezamestnanost_absolventu_skol_se_strednim_a_vyssim_odbornym_vzdelanim__2014.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět