Přeskočit navigaci

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění (Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia)

Ing. Jana Trhlíková

Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2014. 63 stran.

Publikace vznikla v rámci činnosti Referátu trhu práce NÚV. Jedná se o dílčí dokument, který je součástí dlouhodobé řady publikací mapujících hodnotící názory absolventů středních i vyšších odborných škol na kvalitu a obsah dosaženého vzdělání vzhledem k jejich vstupu a setrvání na pracovním trhu. Tato publikace předkládá výsledky šetření vzorku absolventů vyšších odborných škol 3 roky po ukončení jejich studia.

Stěžejní témata jsou zaměřena na zjištění spokojenosti absolventů s úrovní znalostí a dovedností získaných na VOŠ, spokojenosti s volbou VOŠ a oboru studia, hodnocení uplatnění se na trhu práce, vztah k profesi, problémy se vstupem na pracovní trh a úspěšnost pracovních či studijních plánů.

Důležité výsledky přináší také kapitoly porovnávající zmíněné skutečnosti napříč skupinami oborů studia VOŠ, v poslední kapitole naleznete i profily vybraných skupin oborů. V celé publikaci je uváděno i porovnání s výsledky obdobné analýzy z roku 2008.

pdf F-9.0.98_Prechod_absolventu_vyssich_odbornych_skol_do_praxe_a_jejich_uplatneni.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět