Přeskočit navigaci

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013

Mgr. Gabriela Doležalová

NÚV 2014

Publikace vznikla v rámci činnosti Referátu trhu práce NÚV. Analytická studie Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013 hodnotí uplatnění absolventů ve sféře práce. Ve studii se sleduje především vztah získaného vzdělání absolventů a vykonávaného zaměstnání, a to jak z hlediska úrovně vzdělání, tak i z pohledu absolvovaného oboru. Kromě hodnocení shody je obsažen i komplexnější pohled na vybrané skupiny oborů vzdělání. Ve druhé části je zjišťováno, jaké původní vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních. V poslední části studie se sleduje vývoj dosažené shody získaného vzdělání a vykonávaného vzdělávání. Publikace obsahově i metodicky navazuje na předchozí šetření z let 2001, 2005 a 2009, založena je na datech z Výběrového šetření pracovních sil.

pdf F-9.0.99_Shoda_dosazeneho_vzdelani_a_vykonavaneho_zamestnani__2013.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět