Přeskočit navigaci

Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením_

Trhlíková, Jana

Praha: NÚOV, 2010. 46 stran.

Publikace vychází z dotazníkového šetření budoucích absolventů středních škol se zdravotním postižením. Byla zpracována v rámci projektu VIP Kariéra II a zaměřuje se na zmapování studijních a pracovních záměrů a představ absolventů středních škol se zdravotním postižením, a to zejména s ohledem na jejich specifické postavení na trhu práce.

Publikaci tvoří šest kapitol. Počáteční kapitoly jsou kromě metodologických východisek a údajích o struktuře sledovaného souboru věnovány vymezení základních pojmů, které se k tématu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vztahují, a přehledu aktuálních statistických údajů.

Z hlediska vlastního šetření publikace sleduje dva základní tematické okruhy. První okruh představují studijní a pracovní záměry budoucích absolventů se zdravotním postižením, které jsou analyzovány v rozdělení podle druhu postižení, úrovně vzdělání i formy integrace na střední škole. V této souvislosti je sledován především zájem absolventů se zdravotním postižením být ekonomicky aktivní a preferované formy pracovního uplatnění absolventů, tedy snaha uplatnit se na běžném nebo chráněném trhu práce.

Druhým okruhem, kterému se publikace věnuje, jsou specifické obavy absolventů se zdravotním postižením v souvislosti se vstupem na trh práce, včetně očekávané pomoci poradenských institucí. Pozornost je dále věnována i vnímání hodnoty jednotlivých aspektů práce z pohledu absolventů se zdravotním postižením, které v porovnání s běžnou populací ukazuje určité rozdíly.

pdf F-9.0.110_Studijni_a_pracovni_zamery_absolventu_strednich_skol_se_zdravotnim_postizenim.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět