Přeskočit navigaci

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce. Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli.

Trhlíková, Jana

Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 35 stran.

Studie přináší ucelený materiál z výzkumného šetření zaměřeného na zjišťování názorů zaměstnavatelů na možnosti zaměstnávání a míru připravenosti absolventů středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání se zdravotním postižením. Po úvodu, ozřejmění použité metodologie a poskytnutí základní orientace v dané oblasti jsou zde postupně a v logickém sledu identifikovány významné problémy vzdělávání a pracovního začlenění mladých lidí se zdravotním postižením.

Publikace doplňuje dříve realizované průzkumy, které mapovaly úspěšnost vstupu absolventů škol na trh práce, poskytuje důležitou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů a nastiňuje možná opatření, která by mohla být ze strany škol a poradenských institucí pro účely usnadnění přechodu absolventů se zdravotním postižením ze školy do zaměstnání realizována.

pdf F-9.0.111_Absolventi_skol_se_zdravotnim_postizenim_a_trh_prace._Zprava_z_pruzkumu_mezi_skolami_a_zam.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět