Přeskočit navigaci

Předčasné odchody žáků ze středních škol. Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence.

Ing. Jana Trhlíková

Praha, NÚV 2013, 60 stran.

Publikace, která byla zpracována v rámci projektu VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy, mapuje problematiku předčasných odchodů ze středních škol komplexně z různých úhlů pohledu.

První část publikace vychází ze statistických údajů ze školních matrik o předčasném ukončení studia na středních školách a přináší údaje o nejčastějších způsobech ukončení studia na středních školách podle kategorií vzdělání i ročníku. V druhé části publikace jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření na středních školách, které mapují názory pedagogických a poradenských pracovníků. Tato část je zaměřena především na zkušenosti pedagogických a poradenských pracovníků na nejčastěji využívané nástroje prevence i intervence. Třetí oblastí, které je v publikaci věnována pozornost, je možnost podpory návratu nezaměstnaných mladých s nízkou úrovní vzdělání do vzdělávacího procesu z pohledu pracovníků úřadů práce. Závěr publikace obsahuje shrnutí nejdůležitějších poznatků jak o důvodech předčasného ukončení studia na střední škole, tak i doporučených nástrojích prevence a intervence z pohledu škol i úřadů práce.

pdf F-9.0.113_Predcasne_odchody_zaku_ze_strednich_skol._Nazory_pracovniku_skol_a_uradu_prace_na_nastroje.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět