Přeskočit navigaci

Evaluace metodik z oblasti prevence a intervence předčasných odchodů ze škol. Zpráva o ověřování metodik.

PhDr. Jana Gajdošová

Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2015. 40 stran.

Zpráva, která byla zpracována v rámci projektu VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy, mapuje proces evaluace ověřování metodik pro realizaci vybraných opatření v oblasti prevence a intervence předčasných odchodů ze škol. Cílem evaluace bylo poskytnout pedagogickým a poradenským pracovníkům škol komplexní metodiky preventivních a intervenčních opatření, které mohou sloužit jako podrobný návod či jako inspirace pro řešení tohoto problému v prostředí svých škol. Za tímto účelem bylo v první fázi evaluačního procesu realizováno dotazníkové šetření na středních školách, jež mělo za cíl zjistit míru využívání nástrojů prevence a intervence na středních školách a také poznat názory pedagogických a poradenských pracovníků na možnost využití vybraných námětů a nástrojů podpory a zhodnocení jejich širší využitelnosti na školách. Výsledky dotazníkového šetření jsou představeny v první části zprávy. Na základě výsledků z dotazníkového šetření bylo vybráno 6 nástrojů prevence a intervence, které byly dále rozpracovány do podoby metodik. Metodiky jsou v plném znění přístupné na stránkách www.infoabsolvent.cz. V druhé části publikace jsou prezentovány výsledky ověřování těchto metodik v praxi na středních školách z pohledu pedagogických a poradenských pracovníků zapojených škol i samotných žáků.

pdf F-9.0.114_Evaluace_metodik_z_oblasti_prevence_a_intervence_predcasnych_odchodu_ze_skol._Zprava_o_ove.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět